For a better experience, enable JavaScript in your browser.

Chương trình phát triển quản trị viên tập sự Tafico Đợt 2 năm 2018 (Tafico BMDP)

...

Bạn có muốn tham gia làm việc cùng một công ty sẽ dẫn đầu thị trường xi măng tại Việt Nam?

Bạn có muốn được đào tạo bài bản để trở thành Quản trị viên chuyên nghiệp và nhà lãnh đạo tương lai? 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Xi măng Fico Tây Ninh (Tafico) là sự lựa chọn đúng đắn của bạn! 

 

Tại đây, chúng tôi đang bước vào một cuộc hành trình để trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực xi măng. Chúng tôi làm việc dựa trên các tiêu chuẩn hoạt động quốc tế, tận dụng sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài có uy tín cùng đội ngũ quản lý có kiến thức sâu rộng, đầy nhiệt huyết và năng lực.