For a better experience, enable JavaScript in your browser.

Sơ đồ Tổ chức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TAFICO

 

 1. Ông Lê Đức Huy – Chủ tịch HĐQT.
 2. Ông Nguyễn Công Bảo – Ủy Viên.
 3. Ông Nguyễn Phương Duy – Ủy Viên.
 4. Ông Nguyễn Việt Dũng – Ủy Viên.
 5. Ông Lã Thái Hiệp – Ủy Viên.
 6. Ông Phạm Xuân Mạnh – Ủy Viên.
 7. Ông Phạm Thành Tuân – Ủy Viên.

BAN KIỂM SOÁT TAFICO

 

 1. Ông Đặng Xuân Long
 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm
 3. Bà Nguyễn Ngọc Tuyền

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY:

 


 

 

 

 

LƯỢT TRUY CẬP

  • Hôm nay:2,858
  • Hôm qua:4,936
  • Tháng này:75,421
  • Tháng trước:100,129
  • Năm nay:763,500
  • Tổng:11,430,666
Logo-FicoTrading

 • Banner 1
 • Banner 2
 • Banner 3
 • Banner 4
 • Banner 5
CSS fly image carousel stack free