For a better experience, enable JavaScript in your browser.

Chuyên Đề Xi Măng

Các Sản Phẩm Xi Măng FiCO

Các sản phẩm xi măng

Danh sách các sản phẩm xi măng, dịch vụ mang tên thương hiệu xi măng : 

Sản Phẩm Xi Măng FiCO PCB40 Bao (50 kg)

Sản Phẩm Xi Măng FiCO PCB40 xá

Sản Phẩm Xi Măng FiCO PCB 40 Jumpo (1.500kg)

1. Sản phẩm xi măng , dịch vụ mang thương hiệu:

Dòng sản phẩm xi măng 1:

a. Tên gọi: Xi Măng FiCO PCB40 Bao

Sản Phẩm Xi Măng

b. Công năng và đối tượng khách hàng chính của sản phẩm xi măng và dịch vụ của TAFiCO:

        Công năng: Xi măng đa dụng Portland hỗn hợp PCB40 bao (50kg ± 1) và bao JUMBO 1.500kg: chất lượng cao, ổn định cường độ ban đầu phát triển nhanh, độ mịn và hàm lượng khoáng Silicat cao, hàm lượng kiềm và vôi tự do thấp, thời gian đông kết hợp lý, có khả năng chống xâm thực tốt, bền trong môi trường nhiễm phèn, nhiễm mặn. Sử dụng phù hợp cho các công trình xây dựng dân dụng, nhà ở, các công trình cách xa nhà máy muốn tiết kiệm chi phí vận chuyển

 Đối tượng khách hàng chính:
Người tiêu dùng trực tiếp: Nam từ 25 – 55 tuổi, sống tại TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ, Miền Tây Nam bộ, Tây Nguyên,...
  Thầu, kỹ sư các công trình dân dụng, cao ốc, các công trình phụ trợ cho các công trình công nghiệp
c. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xi măng, dịch vụ: TCVN 6260: 1997; ISO 9001:2008

d. Tính độc đáo, ưu thế cạnh tranh vượt trội của sản phẩm xi măng, dịch vụ so với đối thủ cạnh tranh: Giá cả hợp lý, chất lượng ổn định, chính sách bán hàng, khuyến mãi linh động, lợi nhuận cho người kinh doanh cao

e. Công nghệ sản xuất sản phẩm xi măng: Công nghệ Cộng Hòa Liên Bang Đức, được đánh giá là hiện đại nhất tại Việt Nam hiện nay

f. Hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm xi măng gồm các Nhà phân phối chủ lực sau: 60 nhà phân phối ở khắp tỉnh thành Miền Đông , Tây Nam Bộ.

Dòng sản phẩm xi măng 2

a. Têngọi: Xi Măng FiCO PCB40 xá

Sản Phẩm Xi Măng

 

b. Côngnăng và đối tượng khách hàng chính củasản phẩm xi măng và dịch vụ TAFiCO:

      § Công năng: được xác định là mặt hàng chiến lược, nên ngay từ banđầu công ty đã phát triển một loại sản phẩm xi măng có chất lượng cao vượttrội. Cường độ 03 ngày tối thiểu 28MPa, 28 ngày tối thiểu 50 MPa, thời gian đông kếthợp lý, khả năng chống xâm thực tốt,bền trong môi trường nhiễm phèn, nhiễm mặn,độ giản nở và độ co ngót thấp.Hiện nay, xi măng xá của FiCO được ápdụng rộng rãi cho các trạm trộn bê tông, các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, cầu đường...

    § Đốitượng khách hàng chính:

Chủđầu tư, thầu, kỹ sư các công trình côngnghiệp cầu đường, sân bay,....

c. Tiêu chuẩn chấtlượng sản phẩm xi măng, dịch vụ: TCVN6260: 1997.

d. Tính độc đáo, ưu thế cạnh tranh vượt trội của sản phẩm xi măng, dịch vụ so với đối thủ cạnh tranh: Giá cả hợp lý, chất lượng ổn định, chính sách bán hàng, khuyến mãi linh động, lợi nhuận cho người kinh doanh cao

e. Công nghệ sản xuất sản phẩm xi măng: Côngnghệ Cộng Hòa Liên Bang Đức, đượcđánh giá là hiện đại nhất tại Việt Nam hiệnnay

f. Hệ thống mạnglưới phân phối sản phẩm gồm các nhà phânphối chủ lực sau: khoảng 25 nhà phân phối

Định vị thương hiệu: 01 trong 03 sản phẩm ximăng cao cấp dẫn đầu thị trường xi măng khu vực phía Nam,được đông đảo người tiêu dùngbiết đến và tin tưởng sử dụng

Sản phẩm xi măng chính hiện nay là:

- Sản Phẩm Xi măng PCB40 bao: với chấtlượng cao, ổn định, cường độban đầu phát triển nhanh, độ mịn và hàmlượng khoáng sillicat cao, hàm lượng kiềm và vôi tựdo thấp, thời gian đông kết hợp lý, có khảnăng chống xâm thực tốt, bền trong môitrường nhiễm phèn, nhiễm mặn nênđược sử dụng rộng rãi trong mọilĩnh vực xây dựng như: xây, tô, đúc cống,đổ đà, sàn, cột,....

Sản Phẩm Xi măng PCB40 xá: Cường độ 03 ngày tốithiểu 28 Mpa, 28 ngày tối thiểu 50 Mpa, thời gianđông kết hợp ký, khả năng chống xâmthực tốt, bền trong môi trường nhiễm phèn,nhiễm mặn, độ giãn nở và độ co ngótthấp ...nên được áp dụng rộng rãi cho cáctrạm trộn bê tông, các công trình công nghiệp, dândụng, thủy lợi,

 

Các sản phẩm, dịch vụ mang tên thương hiệu

San Pham Xi Mang* Xi Măng FiCO PCB40 Bao (50 kg)

- Công năng: Xi măng đa dụng Portland hỗn hợp PCB40 bao (50kg ± 1) và bao JUMBO 1.500kg: chất lượng cao, ổn định cường độ ban đầu phát triển nhanh, độ mịn và hàm lượng khoáng Silicat cao, hàm lượng kiềm và vôi tự do thấp, thời gian đông kết hợp lý, có khả năng chống xâm thực tốt, bền trong môi trường nhiễm phèn, nhiễm mặn. Sử dụng phù hợp cho các công trình xây dựng dân dụng, nhà ở, các công trình cách xa nhà máy muốn tiết kiệm chi phí vận chuyển

- Với chất lượng cao, ổn định, cường độ ban đầu phát triển nhanh, độ mịn và hàm lượng khoáng sillicat cao, hàm lượng kiềm và vôi tự do thấp, thời gian đông kết hợp lý, có khả năng chống xâm thực tốt, bền trong môi trường nhiễm phèn, nhiễm mặn nên được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực xây dựng như: xây, tô, đúc cống, đổ đà, sàn, cột,....

* Xi Măng FiCO PCB40 xá

- Công năng: được xác định là mặt hàng chiến lược, nên ngay từ ban đầu công ty đã phát triển một loại sản phẩm có chất lượng cao vượt trội. Cường độ 03 ngày tối thiểu 28 MPa, 28 ngày tối thiểu 50 MPa, thời gian đông kết hợp lý, khả năng chống xâm thực tốt, bền trong môi trường nhiễm phèn, nhiễm mặn, độ giản nở và độ co ngót thấp. Hiện nay, xi măng xá của FiCO được áp dụng rộng rãi cho các trạm trộn bê tông, các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, cầu đường...

- Cường độ 03 ngày tối thiểu 28 Mpa, 28 ngày tối thiểu 50 Mpa, thời gian đông kết hợp ký, khả năng chống xâm thực tốt, bền trong môi trường nhiễm phèn, nhiễm mặn, độ giãn nở và độ co ngót thấp ...nên được áp dụng rộng rãi cho các trạm trộn bê tông, các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, ...

* Xi Măng FiCO PCB 40 Jumpo (1.500kg)

* Xi Măng FiCO đa dụng PCB 30 (50 kg)

Xi măng FiCO đa dụng PCB 30 được sản xuất theo công nghệ Cộng Hòa Liên Bang Đức và sản xuất theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260 : 2009, hỗn hợp nghiền mịn xi măng Portland và các phụ gia khác. Phụ gia khoáng Puzzolan, tro bay, xỉ lò, silica fume là các loại phụ gia phổ biến được trộn vào xi măng. Với mỗi loại phụ gia cho vào sẽ cho ra các loại xi măng có tính chất đặc thù khác nhau. Phụ gia hoạt tính Puzzolan được cho vào xi măng tạo ra cho bê tông cường độ phát triển lâu dài bền vững.

Các sản phẩm xi măng

Xi măng FiCO được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với 02 loại sản phẩm chính:
San Pham Xi Mang

Xi Portland hỗn hợp PCB40 bao

Với chất lượng cao, ổn định cường độ ban đầu phát triển nhanh, độ mịn và hàm lượng khoáng Silicat cao, hàm lượng kiềm và vôi tự do thấp, thời gian đông kết hợp lý, có khả năng chống xâm thực tốt, bền trong môi trường nhiễm phèn, nhiễm mặn.

Do vậy, xi măng FiCO được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực xây dựng như: xây, tô, đúc đan, cống, đổ đà, sàn, cột...

Xi Portland hỗn hợp PCB40 xá

Được xác định là mặt hàng chiến lược, cho nên ngay từ ban đầu công ty đã cho ra một loại sản phẩm có chất lượng cao vượt trội.
Cường độ 03 ngày tối thiểu 28 MPa, 28 ngày tối thiểu 50 MPa, thời gian đông kết hợp lý, khả năng chống xâm thực tốt, bền trong môi trường nhiễm phèn, nhiễm mặn, độ giản nở và độ co ngót thấp... nên được áp dụng rộng rãi cho các trạm trộn bê tông, các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi...

LƯỢT TRUY CẬP

  • Hôm nay:2,728
  • Hôm qua:4,936
  • Tháng này:75,291
  • Tháng trước:100,129
  • Năm nay:763,370
  • Tổng:11,430,536
Logo-FicoTrading

 • Banner 1
 • Banner 2
 • Banner 3
 • Banner 4
 • Banner 5
CSS fly image carousel stack free