For a better experience, enable JavaScript in your browser.

Xi Măng

Công ty CP Xi măng - Xây dựng công trình: Phấn đấu đạt doanh thu 85 tỷ đồng

Ngày 11/5, Công ty cổ phần Xi măng – Xây dựng công trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ VII đánh giá kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012; bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, sửa đổi Điều lệ Công ty. Tham dự có 244/320 cổ đông đại diện trên 70% số vốn điều lệ.

Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng công trình: Doanh thu 4 tháng tăng trưởng 10%

4 tháng đầu năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng công trình Cao Bằng đạt hơn 15,3 tỷ đồng, bằng 25,6% KH; tổng doanh thu gần 22 tỷ đồng, bằng 25% KH, tăng 10%.

Công ty đã sản xuất gần 20,5 nghìn tấn xi măng, bằng 25,6% KH, tăng trưởng 7,8%; tiêu thụ 19,6 nghìn tấn, bằng 24,5% KH, tăng trưởng 8%; nộp ngân sách hơn 410 triệu đồng; lượng xi măng tồn kho khoảng gần 500 tấn.

Công ty cổ phần Xi măng - Xây dựng công trình Cao Bằng: Tiêu thụ 29.727 tấn xi măng

7 tháng đầu năm, Công ty cổ phần Xi măng - Xây dựng công trình Cao Bằng sản xuất được 30.771 tấn xi măng, bằng 34% kế hoạch năm.

Công ty tiêu thụ 29.727 tấn xi măng, bằng 33% kế hoạch và bằng 76% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu đạt 32 tỷ 748 triệu đồng, bằng 38,5% kế hoạch. Riêng tháng 7, doanh thu đạt thấp nhất, chỉ đạt hơn 3 tỷ đồng, bằng 60,6% kế hoạch tháng. Nộp ngân sách Nhà nước hơn 586 triệu đồng.

Công ty CP Xi măng - XDCT Cao Băng nộp ngân sách 2,88 tỷ đồng

Năm 2013, Công ty cổ phần Xi măng - Xây dựng công trình Cao Bằng sản xuất trên 65 nghìn tấn xi măng; tiêu thụ gần 65 nghìn tấn xi măng, đạt tổng doanh thu 73 tỷ 382 triệu đồng, nộp ngân sách 2,88 tỷ đồng.

Công ty đầu tư trên 5 tỷ đồng xây dựng dây chuyền sản xuất gạch không nung đạt tiêu chuẩn TCVN 6477:2011, công suất 10 triệu viên/năm. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2013 cho 100% cán bộ, công nhân, viên chức, lao động; thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra tai nạn lao động, đảm bảo sản xuất, kinh doanh ổn định, liên tục.

Công ty CP Xi măng - XDCT Cao Bằng được Bộ Tài chính tặng Bằng khen chấp hành tốt chính sách thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 1201/QĐ-BTC ngày 16/5/2012 khen thưởng 579 đối tượng nộp thuế (gồm 538 tổ chức và 41 cá nhân) đã có thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2011. Cao Bằng có Công ty Cổ phần Xi măng - Xây dựng công trình được Bộ Tài chính tặng Bằng khen.

Công ty CP Xi măng - XDCT: Nộp ngân sách hơn 1 tỷ đồng

8 tháng đầu năm, Công ty cổ phần Xi măng - Xây dựng công trình Cao Bằng đạt giá trị sản lượng công nghiệp hơn 28 tỷ 663 triệu đồng, bằng 47,8% KH năm 2013.

Doanh thu hơn 41 tỷ 039 triệu đồng, bằng 46,6% KH năm 2013, bằng 110,8% so cùng kỳ năm 2012. Sản xuất được 38.218,21 tấn xi măng PCB 30, bằng 109% so cùng kỳ năm 2012. Nộp ngân sách hơn 1 tỷ 266 triệu đồng. Tiêu thụ  36.229,6 tấn xi măng PCB 30, bằng 107,6 % so cùng kỳ năm 2012.

Công ty cổ phần Xi măng - Xây dựng công trình Cao Bằng mở rộng sản xuất kinh doanh.

Với chủ trương, chiến lược đúng hướng, Công ty cổ phần Xi măng - Xây dựng công trình Cao Bằng đang mở rộng sản xuất kinh doanh.

Năm 2013, Công ty đề ra mục tiêu phấn đấu sản xuất  và tiêu thụ 80.000 tấn xi măng PCB 30, PCB 40. Đến ngày 24/2, Công ty đã sản xuất được 8.052,35 tấn; tiêu thụ 7.687,5 tấn.

Công ty cổ phần Xi măng - Xây dựng công trình: Phấn đấu doanh thu đạt 88 tỷ đồng

Ngày 22/3, Công ty cổ phần Xi măng - Xây dựng công trình đã tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ VIII.

Năm 2012, Công ty sản xuất, tiêu thụ trên 64 nghìn tấn xi măng; tổng doanh thu gần 73 tỷ đồng. Nộp ngân sách 1 tỷ 166 triệu đồng. Đảm bảo việc làm cho 100% lao động, lương bình quân 2,9 triệu đồng/người/tháng.

Hướng đi mới của Công ty cổ phần Xi măng - Xây dựng công trình Cao Bằng

Tuy gặp nhiều khó khăn trong thời gian gần đây, nhưng nhờ mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, Công ty cổ phần Xi măng - Xây dựng công trình Cao Bằng duy trì sản xuất ổn định, tạo việc làm cho hơn 250 lao động, đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Xây dựng đưa 9 dự án xi măng (trong đó có Dự án Xi măng Cao Bằng) ra khỏi quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng đến năm 2020. 

Trang

LƯỢT TRUY CẬP

  • Hôm nay:2,617
  • Hôm qua:4,936
  • Tháng này:75,180
  • Tháng trước:100,129
  • Năm nay:763,259
  • Tổng:11,430,425
Logo-FicoTrading

 • Banner 1
 • Banner 2
 • Banner 3
 • Banner 4
 • Banner 5
CSS fly image carousel stack free